En välkomnade entré

Kundernas, klienternas eller besökarnas första intryck av era lokaler spelar en mycket stor roll för hur ni blir uppfattade. Det kan därför vara bra att lägga lite tid och energi på att skapa en bra första intryck. Utgå gärna från frågan: Vad är det första kunderna ser? I många fall är det skylten som blir [...]